Pentagon

Kino

Hongseok

Hui

Jinho

Debüt: Gorilla (2016)

Shinwon

Yanan

Yeo One

Wooseok

Yuto